• Οικοδομική Άδεια
  line1
  line2
  Σε τι εξυπηρετεί: Πρόκειται για μια διοικητική πράξη, η οποία επιτρέπει την εκτέλεση οικοδομικών εργασιών σε...
 • Δεν απαιτείται άδεια για την τοποθέτηση τέντας.
  line1
  line2
  Σύμφωνα με έγγραφο της ΔΑΟΚΑ τα κινητά προστεγάσµατα-τέντες δεν αποτελούν εγκατάσταση ή µηχανήµατα, ώστε να απαιτούν ιδιαίτερη...
 • Απαιτούμενα αποδεικτικά για την έκδοση έγκρισης - άδειας δόμησης, ν. 4387/2016
  line1
  line2
  Σύμφωνα με την εγκύκλιο οικ. 226/10.2.2017 και μετά την από 1-1-2017 έναρξη ισχύος του Κεφ....
 • Svelto cafe
  line1
  line2
  Μάιος 2016 – Ιούλιος 2016 Svelto cafe, Παραλία Διμηνιού Αδεια αλλαγής χρήσης, κατασκευή, άδεια λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού...
 • Σπιτάκια
  line1
  line2
  Ιανουάριος-Ιούνιος 2016.   Σπιτάκια, Ιωάννη Πολέμη 24, Κιάτο Άδεια δόμησης αλλαγής χρήσης και προσθήκης, άδεια λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού...
 • Πραξίλλειον
  line1
  line2
  Απρίλιος- Ιούλιος 2016 Πραξίλλειον, Μαυρούλια 1 και Καλογεροπούλου, Κιάτο.. Άδεια δόμησης αλλαγής χρήσης, άδεια λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού...
 • Alchemist
  line1
  line2
  Σεπτέμβριος 2016 – Νοέμβριος 2016. Alchemist, Μαυρούλια 1, Κιάτο. Αδεια αλλαγής χρήσης και άδεια λειτουργίας.        

Αδεια δόμησης- Αδεια εργασιών μικρής κλίμακας- έγγραφη ενημέρωση

Πρόκειται για μια διοικητική πράξη, η οποία επιτρέπει την εκτέλεση οικοδομικών εργασιών σε οικόπεδο ή γήπεδο, όπως προβλέπονται στις μελέτες που την συνοδεύουν, δεδομένου ότι είναι σύμφωνες με τις ισχύουσες διατάξεις. Οικοδομική άδεια, απαιτείται για την εκτέλεση των εργασιών που προβλέπονται στο Άρθρο 4 παρ.1 Ν.4067/2012 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.

Από 1/1/2019 όλες οι διαδικασίες πραγματοποιούνται σε ειδικό ηλεκτρονικό σύστημα του ΤΕΕ στο οποίο πιστοποιημένος χρήστης – μηχανικός εγγεγραμμένος στο Μητρώο του Τεχνικού Επιμελητηρίου – υποβάλει ηλεκτρονικά τις απαιτούμενες σε κάθε περίπτωση μελέτες και σχέδια. Ελέγχεται επίσης ηλεκτρονικά από τον αρμόδιο υπάλληλο – ελεγκτή της Υπηρεσίας Δόμησης.

Οι απαιτούμενες μελέτες για την έκδοση της Οικοδομικής Άδειας διαφοροποιούνται από τη φύση των εργασιών που πρόκειται να εκτελεσθούν, από το μέγεθος του κτιρίου αλλά και τη χρήση του.

Η μελετητική μας ομάδα διαθέτει την απαιτούμενη γνώση να αναλάβει υπεύθυνα Αρχιτεκτονικές, Στατικές, Ηλεκτρομηχανολογικές, Ενεργειακές Μελέτες, Τοπογραφικά Διαγράμματα και κάθε άλλη μελέτη που απαιτείται στο σύστημα του e-adeies του ΤΕΕ με στόχο την έκδοση της Οικοδομικής Άδειας.

Εαν ενδιαφέρεστε για κάποια υπηρεσία μας επικοινωνήστε μαζί μας?