• Οικοδομική Άδεια
  line1
  line2
  Σε τι εξυπηρετεί: Πρόκειται για μια διοικητική πράξη, η οποία επιτρέπει την εκτέλεση οικοδομικών εργασιών...
 • Δεν απαιτείται άδεια για την τοποθέτηση τέντας.
  line1
  line2
  Σύμφωνα με έγγραφο της ΔΑΟΚΑ τα κινητά προστεγάσµατα-τέντες δεν αποτελούν εγκατάσταση ή µηχανήµατα, ώστε να απαιτούν...
 • Απαιτούμενα αποδεικτικά για την έκδοση έγκρισης - άδειας δόμησης, ν. 4387/2016
  line1
  line2
  Σύμφωνα με την εγκύκλιο οικ. 226/10.2.2017 και μετά την από 1-1-2017 έναρξη ισχύος του...
 • Svelto cafe
  line1
  line2
  Μάιος 2016 - Ιούλιος 2016 Svelto cafe, Παραλία Διμηνιού Αδεια αλλαγής χρήσης, κατασκευή, άδεια λειτουργίας καταστήματος...
 • Σπιτάκια
  line1
  line2
  Ιανουάριος-Ιούνιος 2016.   Σπιτάκια, Ιωάννη Πολέμη 24, Κιάτο Άδεια δόμησης αλλαγής χρήσης και προσθήκης, άδεια λειτουργίας καταστήματος...
 • Πραξίλλειον
  line1
  line2
  Απρίλιος- Ιούλιος 2016 Πραξίλλειον, Μαυρούλια 1 και Καλογεροπούλου, Κιάτο.. Άδεια δόμησης αλλαγής χρήσης, άδεια λειτουργίας καταστήματος...
 • Alchemist
  line1
  line2
  Σεπτέμβριος 2016 - Νοέμβριος 2016. Alchemist, Μαυρούλια 1, Κιάτο. Αδεια αλλαγής χρήσης και άδεια λειτουργίας.        

Αδεια δόμησης- Αδεια εργασιών μικρής κλίμακας- έγγραφη ενημέρωση

Με το νέο σύστημα έκδοσης οικοδομικών αδειών, ο μηχανικός είναι πλέον εξ ολοκλήρου υπεύθυνος για την ορθότητα και την αρτιότητα της άδειας. Απαιτείται λοιπόν άριστη γνώση όλης της ισχύουσας νομοθεσίας για να διασφαλιστεί το σωστό αποτέλεσμα και να μη προκύψουν προβλήματα κατά την κατασκευή.

Επιπλέον αναλαμβάνουμε την έκδοση όλων των απαραίτητων εγκρίσεων που προηγούνται τις οικοδομικής άδειας (δασαρχείο, αρχαιολογία).

Άδεια Δόμησης,  απαιτείται για την εκτέλεση οποιασδήποτε εργασίας δόμησης, όπως:

 • Κατεδάφιση κατασκευών.
 • Εκσκαφές, επιχώσεις, επιστρώσεις, διαμορφώσεις οικοπέδων και γηπέδων με σκοπό τη δόμηση.
 • Ανέγερση, προσθήκη, επισκευή, κτιρίων και των παραρτημάτων τους.
 • Αλλαγή χρήσης, σε περίπτωση που επέρχεται αλλαγή προς το δυσμενέστερο, στα φορτία σχεδιασμού της στατικής μελέτης ή στον αριθμό απαιτουμένων θέσεων στάθμευσης.

Γενικά όλες οι οικοδομικές εργασίες χρειάζονται πλέον άδεια ή κάποια μορφής έγκριση χωρίς αυτό να σημαίνει απαραίτητα κόστος. Σημαντική παράμετρος είναι και η αναγγελία εργασιών στο ΙΚΑ.

Πριν αποφασίσετε να πραγματοποιήσετε οποιαδήποτε οικοδομική εργασία επικοινωνήστε μαζί μας.

Εαν ενδιαφέρεστε για κάποια υπηρεσία μας επικοινωνήστε μαζί μας?