Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου

Ηλεκτρονική Ταυτότητα του Κτιρίου, αποτελεί ουσιαστικά το μητρώο όλου του κτιριακού αποθέματος της χώρας. Με αυτήν την ψηφιακή καταγραφή των ακινήτων, το κράτος δημιουργεί ένα μόνιμο σύστημα παρακολούθησης των κατασκευών, αλλά και των μεταβολών σε υφιστάμενα κτίρια καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής τους, με σκοπό να τεθεί ένα τέλος στις νέες αυθαιρεσίες και να θωρακισθεί η ιδιοκτησία των πολιτών. Επιπλέον, η Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου θα διασυνδεθεί με άλλες πληροφοριακές υποδομές που βρίσκονται σε φάση ψηφιακής δημιουργίας όπως είναι: το Κτηματολόγιο, η ηλεκτρονική έκδοση Οικοδομικών Αδειών (e-adeies) και ο ψηφιακός χάρτης.

Σε ποιες πράξεις θα ζητείται υποχρεωτικά η Ταυτότητα Κτιρίου;

 • Στα συμβόλαια αγοραπωλησίας, γονικής παροχής, δωρεάς κ.λπ.
 • Οικοδομικές Άδειες εργασιών ανακαίνισης, προσθήκης, αλλαγής χρήσης κ.λπ.
 • Επιδοτούμενα προγράμματα (Εξοικονομώ, ΕΣΠΑ κ.λπ.)
 • Άδειες λειτουργίας επιχειρήσεων
 • Δανειακές συμβάσεις με τράπεζες
 • Συνδέσεις με δίκτυα κοινής ωφέλειας κ.λπ.

Με την ταυτότητα του κτιρίου μπορεί να ενημερωθεί ο κάθε ενδιαφερόμενος (αγοραστής ή ενοικιαστής ή επιχειρηματίας κλπ) σε τι κατάσταση βρίσκεται το κτίριο και να αποφύγει μελλοντικά προβλήματα με την Πολεοδομία ή την Εφορία.

Διαθέτουμε την γνώση για την αξιόπιστη συμπλήρωση της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας του ακινήτου σας και την έκδοση του Πιστοποιητικού Πληρότητας.

Για την σύνταξη της ηλεκτρονικής ταυτότητας είναι απαραίτητα τα ακόλουθα:

 1. Άδεια οικοδομής
 2. τα εγκεκριμένα από την πολεοδομία σχέδια του κτιρίου (πλήρης σειρά αρχιτεκτονικής μελέτης)
 3. Τοπογραφικό Διάγραμμα οικοπέδου
 4. Τίτλος ιδιοκτησίας (συμβόλαιο)
 5. Συμβόλαιο σύστασης οριζόντιας / κάθετης ιδιοκτησίας (αν έχει συσταθεί)
 6. Σχέδια επισυναπτόμενα σε σύσταση οριζόντιας/κάθετης ιδιοκτησίας (αν ισχύει το 5)
 7. Πίνακας χιλιοστών και μελέτη κατανομής δαπανών του κτιρίου(αν ισχύει το 5)
 8. Έγγραφα τακτοποίησης ή/και νομιμοποίησης αν το κτίριο έχει υπαχθεί σε κάποιον από τους νόμους των αυθαιρέτων (3843,4014,4178,4495, κλπ) και τα σχέδια που τα συνοδεύουν
 9. Το δελτίο δομικής τρωτότητας / μελέτη στατικής επάρκειας ή την τεχνική έκθεση στατικού ελέγχου, που συνοδεύει αίτηση υπαγωγής στον ν. 4178/2013 ή τον 4495/2017 (αν ισχύει το 7)
 10. Οποιοδήποτε έγγραφο ή/και μελέτη σχετικό με το κτίριο (καταγγελία, αρχική ηλεκτροδότηση, κλπ)
 11. ΚΑΕΚ
 12. Το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου ή/και τμημάτων αυτού
 13. Φωτοτυπία ταυτότητας ιδιοκτήτη
 14. ΑΦΜ & ΔΟΥ
 15. Διεύθυνση κατοικίας & τηλέφωνο επικοινωνίας
 16. Εξουσιοδότηση με γνήσιο υπογραφής (θα την συντάξουμε εμείς και θα θεωρήσετε το γνήσιο της υπογραφής σας)

Εαν ενδιαφέρεστε για κάποια υπηρεσία μας επικοινωνήστε μαζί μας?