• Επισημάνσεις προγράμματος "εξ οικονόμηση κατ' οίκον ΙΙ"
  line1
  line2
  Δείτε μερικά κρίσιμα σημεία του προγράμματος «εξ οικονόμηση κατ΄οίκον ΙΙ» Ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας. Επιλέξιμες είναι οι...
 • Εξ οικονόμηση κατ' οίκον ΙΙ
  line1
  line2
  Υπεγράφη η σχετική απόφαση για την προκήρυξη του προγράμματος “εξ οικονόμηση κατ’ οίκον ΙΙ”, η...
 • Εξ' Οικονομώ ΙΙ - Γενικές προϋποθέσεις
  line1
  line2
  Σύμφωνα με στοιχεία του έτους 2012, ο κτιριακός τομέας (οικιακός και τριτογενής) ευθύνεται για το...

Αναλαμβάνουμε ενεργειακές μελέτες, πιστοποιητικά ενεργειακής απόδοσης, το επιδοτούμενο πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατ’ οίκον».

Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης

Με τον ΚΕΝΑΚ (Κανονισμός Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων) θεσμοθετείται ο ολοκληρωμένος ενεργειακός σχεδιασμός στον κτιριακό τομέα με σκοπό τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων, την εξοικονόμηση ενέργειας και την προστασία του περιβάλλοντος, με συγκεκριμένες δράσεις:

 • εκπόνηση Μελέτης Ενεργειακής Απόδοσης κτιρίων
 • θέσπιση ελάχιστων απαιτήσεων ενεργειακής απόδοσης κτιρίων
 • ενεργειακή κατάταξη κτιρίων (Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης)
 • ενεργειακές επιθεωρήσεις κτιρίων, λεβήτων και εγκαταστάσεων θέρμανσης και κλιματισμού.

Η ενεργειακή επιθεώρηση αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο διάγνωσης της ενεργειακής κατάστασης των υφιστάμενων κτιρίων και των δυνατοτήτων βελτίωσής της, αλλά και της εφαρμογής της νομοθεσίας για την ενεργειακή απόδοση των νέων κτιρίων.

Το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τα αποτελέσματα της αξιολόγησης του ενεργειακού επιθεωρητή και συστάσεις για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου, ώστε οι καταναλωτές να είναι σε θέση να συγκρίνουν και να αξιολογήσουν την πραγματική τους κατανάλωση και τις τυχόν δυνατότητες βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης.

Το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης ισχύει για δέκα χρόνια και αφορά σε όλα τα κτίρια, νέα ή υφιστάμενα που υπόκεινται σε ριζική ανακαίνιση ή τμήματα αυτών όταν πωλούνται ή εκμισθώνονται, καθώς και σε όλα τα κτίρια του δημόσιου & ευρύτερου δημόσιου τομέα. Η απαίτηση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης στην περίπτωση αγοροπωλησίας και ενοικίασης έχει τεθεί σε εφαρμογή από 9 Ιανουαρίου 2011.

Για την έκδοση του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης είναι απαραίτητα τα εξής στοιχεία:

 • Οικοδομική άδεια κτιρίου
 • Εγκεκριμένα σχέδια αδείας
 • Φωτοτυπία ταυτότητας ιδιοκτήτη/των
 • Α.Φ.Μ. και ΔΟΥ ιδιοκτήτη/των
 • Έγγραφα τακτοποίησης ή νομιμοποίησης
 • Συμβόλαιο ιδιοκτησίας
 • Τηλέφωνο επικοινωνίας και διεύθυνση κατοικίας
 • ΚΑΕΚ αν υπάρχει

Αν υπάρχει λεβητοστάσιο (και κοινόχρηστο) πρέπει να έχουμε πρόσβαση σε αυτό.

Εαν ενδιαφέρεστε για κάποια υπηρεσία μας επικοινωνήστε μαζί μας?