• Επισημάνσεις προγράμματος "εξ οικονόμηση κατ' οίκον ΙΙ"
  line1
  line2
  Δείτε μερικά κρίσιμα σημεία του προγράμματος «εξ οικονόμηση κατ΄οίκον ΙΙ» Ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας. Επιλέξιμες...
 • Εξ οικονόμηση κατ' οίκον ΙΙ
  line1
  line2
  Υπεγράφη η σχετική απόφαση για την προκήρυξη του προγράμματος "εξ οικονόμηση κατ' οίκον ΙΙ",...
 • Εξ' Οικονομώ ΙΙ - Γενικές προϋποθέσεις
  line1
  line2
  Σύμφωνα με στοιχεία του έτους 2012, ο κτιριακός τομέας (οικιακός και τριτογενής) ευθύνεται για...

Αναλαμβάνουμε ενεργειακές μελέτες, πιστοποιητικά ενεργειακής απόδοσης, το επιδοτούμενο πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατ’ οίκον».

Κανονισμός Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων

Με τον ΚΕΝΑΚ θεσμοθετείται ο ολοκληρωμένος ενεργειακός σχεδιασμός στον κτιριακό τομέα με σκοπό τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσής των κτιρίων, την εξοικονόμηση ενέργειας και την προστασία του περιβάλλοντος, με συγκεκριμένες δράσεις:

 

 • Εκπόνηση Μελέτης Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων
 • Θέσπιση ελάχιστων απαιτήσεων ενεργειακής απόδοσης κτιρίων
 • Ενεργειακή Κατάταξη Κτιρίων (Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης)
 • Ενεργειακές Επιθεωρήσεις κτιρίων, λεβήτων και εγκαταστάσεων θέρμανσης και κλιματισμού.

Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων

Η Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων αντικαθιστά τη μελέτη θερμομόνωσης και θα εκπονείται για κάθε κτίριο, νέο ή υφιστάμενο που ανακαινίζεται ριζικά και βασίζεται σε μια συγκεκριμένη μεθοδολογία η οποία αναφέρεται:

 

α) στην απαίτηση κάλυψης ελάχιστων προδιαγραφών του κτιρίου όσον αφορά στο σχεδιασμό του, το κτιριακό κέλυφος και τις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις και

β) στη σύγκρισή του με κτίριο αναφοράς. Ως κτίριο αναφοράς νοείται κτίριο με τα ίδια γεωμετρικά χαρακτηριστικά, θέση, προσανατολισμό, χρήση και χαρακτηριστικά λειτουργίας με το εξεταζόμενο κτίριο που πληροί όμως ελάχιστες προδιαγραφές και έχει καθορισμένα τεχνικά χαρακτηριστικά.

 

Το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης ισχύει για δέκα χρόνια και αφορά σε όλα τα κτίρια, νέα ή υφιστάμενα που υπόκεινται σε ριζική ανακαίνιση ή τμήματα αυτών όταν πωλούνται ή εκμισθώνονται, καθώς και σε όλα τα κτίρια του δημόσιου & ευρύτερου δημόσιου τομέα. Η απαίτηση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης στην περίπτωση αγοροπωλησίας και ενοικίασης τίθεται σε εφαρμογή από 9 Ιανουαρίου 2011.

 

Το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τα αποτελέσματα της αξιολόγησης του ενεργειακού επιθεωρητή και συστάσεις για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου, ώστε οι καταναλωτές να είναι σε θέση να συγκρίνουν και να αξιολογήσουν την πραγματική τους κατανάλωση και τις τυχόν δυνατότητες βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης.

 

Η έκδοση του πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης 
είναι υποχρεωτική.

 

Η ενεργειακή επιθεώρηση αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο διάγνωσης της ενεργειακής κατάστασης των υφιστάμενων κτιρίων και των δυνατοτήτων βελτίωσής της, αλλά και της εφαρμογής της νομοθεσίας για την ενεργειακή απόδοση των νέων κτιρίων.

 

Ο ιδιώτης Ενεργειακός Επιθεωρητής, που θα ενταχθεί σε Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών του ΥΠΕΚΑ, επιθεωρεί το κτίριο και το κατατάσσει σε ενεργειακή κατηγορία, βάσει του λόγου της κατανάλωσης του κτιρίου προς την κατανάλωση του κτιρίου αναφοράς.

 

Ο έλεγχος για την ορθή εφαρμογή του θεσμικού πλαισίου θα γίνεται από την Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Ενέργειας, που συγκροτείται στην Ειδική Γραμματεία Επιθεώρησης & Ενέργειας του ΥΠΕΚΑ και στελεχώνεται με υπαλλήλους του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα.

Απαιτούμενα στοιχεία από τον ιδιοκτήτη

Για την έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίου είναι απαραίτητα τα εξής στοιχεία από τον ιδιοκτήτη:

 • Οικοδομική άδεια κτιρίου
 • Εγκεκριμένα σχέδια αδείας
 • Φωτοτυπία ταυτότητας ιδιοκτήτη/των
 • Α.Φ.Μ. και ΔΟΥ ιδιοκτήτη/των
 • Έγγραφα τακτοποίησης ή νομιμοποίησης
 • Συμβόλαιο ιδιοκτησίας
 • Τηλέφωνο επικοινωνίας και διεύθυνση κατοικίας
 • ΚΑΕΚ αν υπάρχει
 • E9 ώστε να συγκρίνουμε το εμβαδόν που μετράμε με αυτό που έχει δηλωθεί

Σε περίπτωση μη ύπαρξης κάποιων εκ των παραπάνω αναλαμβάνουμε την έρευνα. Κατόπιν της προσκόμισης των παραπάνω στοιχείων γίνεται αυτοψία στον χώρο και μέτρηση. Αν υπάρχει λεβητοστάσιο (και κοινόχρηστο) πρέπει να έχουμε πρόσβαση  σε αυτό.

Σε πόσο χρόνο υλοποιείται;

Ο χρόνος έκδοσης υπολογίζεται σε 2-3 εργάσιμες ημέρες.

Εαν ενδιαφέρεστε για κάποια υπηρεσία μας επικοινωνήστε μαζί μας?