Έργα

Έργα

Οι αριθμοί

100.000

τ.μ. Κτιριακών Εγκαταστάσεων

500

Έργα

1000

Οικοδομικές Άδειες

1800

Στατικές Μελέτες

400

Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης