• Οικοδομική Άδεια
  line1
  line2
 • Αυθαίρετα
  line1
  line2
 • Βεβαίωση Νομιμότητας, Ελεγχος Νομιμότητας
  line1
  line2
 • Τοπογραφικό Διάγραμμα
  line1
  line2
 • Ανακαίνιση – Επισκευή
  line1
  line2
 • Κατασκευή
  line1
  line2
 • Άδεια Λειτουργίας Καταστημάτων
  line1
  line2
 • Κτηματολόγιο
  line1
  line2
 • Αρχιτεκτονική Μελέτη
  line1
  line2
 • Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης
  line1
  line2
 • Στατική Μελέτη
  line1
  line2
 • Νέα
  line1
  line2

Έργα

Έργα

Οι αριθμοί

100.000

τ.μ. Κτιριακών Εγκαταστάσεων

500

Έργα

1000

Οικοδομικές Άδειες

1800

Στατικές Μελέτες

400

Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης