• Συχνές ερωτήσεις για τα αυθαίρετα
  line1
  line2
  Το barbeque, οι βρύσες, τα κλιματιστικά, η καμινάδα, τα σκαλιά πλέον δεν δηλώνονται με το...
 • Νόμος για την αντιμετώπιση αυθαίρετης δόμησης 4495/2017
  line1
  line2
  Δημοσιεύτηκε και εφαρμόζεται ο νόμος 4495/2017 για την αντιμετώπιση της αυθαίρετης δόμησης. Μπορείτε να τον κατεβάσετε Ν4495_2017_ΦΕΚ_167_Α_3_11_2017
 • Παράταση τακτοποίησης αυθαιρέτων (Ν.4178)
  line1
  line2
  24.6.2017 Παράταση στην προθεσμίας υπαγωγής του Ν4178 για την τακτοποίηση αυθαιρέτων κατασκευών σύμφωνα με το ΦΕΚ_2537_Β_21_7_2017. Καταληκτική ημερομηνία υπαγωγής...
 • Παράταση τακτοποίησης αυθαιρέτων (Ν.4178)
  line1
  line2
  8.6.2017 Παράταση στην προθεσμίας υπαγωγής του Ν4178 για την τακτοποίηση αυθαιρέτων κατασκευών σύμφωνα με το ΦΕΚ 1977/Β/7-6-2017. Καταληκτική...
 • Παράταση Τακτοποίησης Αυθαιρέτων (Ν.4178)
  line1
  line2
  Παράταση Προθεσμίας υπαγωγής στον Ν. 4178/2013 για 1 μήνα, μέχρι 8.6.2017.

Με το νέο νόμο, απαγορεύεται και είναι απολύτως άκυρη η μεταβίβαση ή η σύσταση εμπράγματου δικαιώματος σε ακίνητο χωρίς υπεύθυνη δήλωση ιδιοκτήτη και βεβαίωση μηχανικού ότι δεν υπάρχει αυθαίρετη κατασκευή στο ακίνητο και δεν έχουν εγκατασταθεί χρήσεις χωρίς άδεια.

Ρύθμιση Αυθαιρέτων - Έλεγχος Νομιμότητας

Σύμφωνα με την ισχύουσα πολεοδομική νομοθεσία, τα ακίνητα πρέπει να υφίστανται νόμιμα, δηλαδή να έχουν κατασκευασθεί με οικοδομική άδεια και η κατασκευή να έχει εκτελεσθεί όπως ορίζουν οι μελέτες της αρχικής οικοδομικής άδειας ή και μεταγενέστερης τροποποίησης-αναθεώρησης αυτής. Η μη ταύτιση των υφιστάμενων κτισμάτων με τις εγκεκριμένες μελέτες δημιουργεί πολεοδομικές παραβάσεις.

Ειδικότερα, η ρύθμιση των αυθαιρεσιών καθίσταται υποχρεωτική όταν πρόκειται να γίνουν  συμβολαιογραφικές πράξεις όπως αγοραπωλησία, μεταβίβαση, σύσταση οριζοντίου ιδιοκτησίας, γονική παροχή.

Απαγορεύεται και είναι απολύτως άκυρη η μεταβίβαση ή η σύσταση εμπράγματου δικαιώματος σε ακίνητο όπου υπάρχει αυθαίρετη κατασκευή  και έχει εγκατασταθεί χρήση χωρίς άδεια.

Η μελετητική μας ομάδα διαθέτει την απαιτούμενη γνώση για την αξιοποίηση της νομοθεσίας και των στοιχείων του ακινήτουώστε η ρύθμιση να πραγματοποιηθεί σωστά, γρήγορα και με το ελάχιστο δυνατό πρόστιμο ακολουθώντας την παρακάτω διαδικασία:

 • αυτοψία στην ιδιοκτησία, ακριβής αποτύπωση των χώρων και μέτρηση των διαστάσεών τους
 • αναλυτική ενημέρωση του πελάτη σχετικά με τις αυθαίρετες κατασκευές, τις απαιτούμενες μελέτες, το ύψος του προστίμου και τις δυνατότητες αποπληρωμής.
 • σχεδιασμός νέων Κατόψεων, Τομών και Διαγράμματος Κάλυψης με διαγράμμιση των αυθαίρετων τμημάτων και καταγραφή της νέας επιφάνειας ύστερα από την τακτοποίηση ώστε να γίνει και η αντίστοιχη διόρθωση στο Ε9 του ιδιοκτήτη
 • ηλεκτρονική υποβολή όλων των απαραίτητων μελετών και δικαιολογητικών στο σύστημα του ΥΠΕΚΑ
 • παράδοση στον πελάτη του πλήρη φακέλου της τακτοποίησης σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή.

Απαραίτητα στοιχεία πριν την επίσκεψή μας στο ακίνητο(σε έντυπη ή ψηφιακή μορφή) είναι τα παρακάτω:

 1. Άδεια οικοδομής
 2. τα εγκεκριμένα από την πολεοδομία σχέδια του κτιρίου (πλήρης σειρά αρχιτεκτονικής μελέτης)
 3. Τοπογραφικό Διάγραμμα
 4. Τίτλος ιδιοκτησίας (συμβόλαιο)
 5. Συμβόλαιο σύστασης οριζόντιας ιδιοκτησίας (αν έχει συσταθεί)
 6. Σχέδια επισυναπτόμενα σε σύσταση οριζόντιας ιδιοκτησίας (αν ισχύει το 5)
 7. Έγγραφα τακτοποίησης ή/και νομιμοποίησης αν το κτίριο έχει υπαχθεί σε κάποιον από τους νόμους των αυθαιρέτων (3843,4014,4178,4495, κλπ) και τα σχέδια που τα συνοδεύουν.
 8. Οποιοδήποτε έγγραφο ή/και μελέτη σχετικό με το κτίριο (καταγγελία, αρχική ηλεκτροδότηση κλπ)

Εαν ενδιαφέρεστε για κάποια υπηρεσία μας επικοινωνήστε μαζί μας?