• Συχνές ερωτήσεις για τα αυθαίρετα
  line1
  line2
  Το barbeque, οι βρύσες, τα κλιματιστικά, η καμινάδα, τα σκαλιά πλέον δεν δηλώνονται με...
 • Νόμος για την αντιμετώπιση αυθαίρετης δόμησης 4495/2017
  line1
  line2
  Δημοσιεύτηκε και εφαρμόζεται ο νόμος 4495/2017 για την αντιμετώπιση της αυθαίρετης δόμησης. Μπορείτε να τον...
 • Παράταση τακτοποίησης αυθαιρέτων (Ν.4178)
  line1
  line2
  24.6.2017 Παράταση στην προθεσμίας υπαγωγής του Ν4178 για την τακτοποίηση αυθαιρέτων κατασκευών σύμφωνα με το ΦΕΚ_2537_Β_21_7_2017. Καταληκτική ημερομηνία...
 • Παράταση τακτοποίησης αυθαιρέτων (Ν.4178)
  line1
  line2
  8.6.2017 Παράταση στην προθεσμίας υπαγωγής του Ν4178 για την τακτοποίηση αυθαιρέτων κατασκευών σύμφωνα με το ΦΕΚ...
 • Παράταση Τακτοποίησης Αυθαιρέτων (Ν.4178)
  line1
  line2
  Παράταση Προθεσμίας υπαγωγής στον Ν. 4178/2013 για 1 μήνα, μέχρι 8.6.2017.

Με το νέο νόμο, απαγορεύεται και είναι απολύτως άκυρη η μεταβίβαση ή η σύσταση εμπράγματου δικαιώματος σε ακίνητο χωρίς υπεύθυνη δήλωση ιδιοκτήτη και βεβαίωση μηχανικού ότι δεν υπάρχει αυθαίρετη κατασκευή στο ακίνητο και δεν έχουν εγκατασταθεί χρήσεις χωρίς άδεια.

Συνολική χρονική διάρκεια της τακτοποίησης

Για όλα τα ρυθμιζόμενα αυθαίρετα για 30 χρόνια δεν θα επιβάλλονται πρόστιμα ανέγερσης, διατήρησης ή άλλες κυρώσεις, θα υπάρχει σύνδεση με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας και θα μπορούν να γίνονται επισκευαστικές εργασίες αρκεί να μην αυξάνουν τον κτιριακό όγκο του αυθαίρετου κτίσματος. Ειδικά για τις αυθαίρετες κατασκευές ή χρήσεις που βρίσκονται εκτός σχεδίου ή εκτός ορίων οικισμών, οι Δήμοι όλης της χώρας πρέπει να ολοκληρώσουν τον πολεοδομικό τους σχεδιασμό.

Όσα αυθαίρετα κτίσματα δεν υπαχθούν σε περιοχές που πολεοδομούνται, μετά τα 30 χρόνια θα μπορούν να διατηρηθούν εφόσον οι ιδιοκτήτες τους:

 • Αγοράσουν και δεσμεύσουν άλλο γήπεδο ή οικόπεδο (ή τμήμα γηπέδου ή οικοπέδου) άρτιο και οικοδομήσιμο στην εδαφική περιφέρεια του Δήμου του ακινήτου ώστε να συμπληρώσουν την αρτιότητα
 • ή καταβάλουν επιπλέον ειδικό πρόστιμο για τη γη που τους υπολείπεται για να συμπληρώσουν την αρτιότητα
 • ή αγοράσουν και δεσμεύσουν τμήμα μικρότερου γηπέδου ή οικοπέδου, το οποίο δεν καλύπτει την υπολειπόμενη αρτιότητα, και επίσης καταβάλουν και ειδικό πρόστιμο για την αρτιότητα που υπολείπεται.

Συνέπειες από τη μη υπαγωγή στο νόμο

Για όσα αυθαίρετα δεν υπαχθούν στο νόμο, εφαρμόζονται οι διατάξεις που ισχύουν για τα αυθαίρετα (κατεδάφιση αυθαίρετης κατασκευής και επαναφορά στην προβλεπόμενη χρήση), επιβάλλεται πρόστιμο ανέγερσης σε ποσοστό 30% επί της αξίας τους και πρόστιμο διατήρησης σε ποσοστό 5% επί της αξίας τους και για κάθε έτος από την κατασκευή τους.

Υπαγωγή στον Νόμο 4495 για τακτοποίηση ή νομιμοποίηση αναλόγως της μορφής των υπερβάσεων.

Χρόνος τακτοποίησης αυθαιρέτου

Χρόνος περαίωσης 7-8 εργάσιμες ημέρες.

Για αναλυτικότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας και θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.

Εαν ενδιαφέρεστε για κάποια υπηρεσία μας επικοινωνήστε μαζί μας?