Δεν απαιτείται άδεια για την τοποθέτηση τέντας.

Δημοσιεύθηκε στις 11 Μαΐου 2017.

Σύμφωνα με έγγραφο της ΔΑΟΚΑ τα κινητά προστεγάσµατα-τέντες δεν
αποτελούν εγκατάσταση ή µηχανήµατα, ώστε να απαιτούν ιδιαίτερη έγκριση από τις
αρµόδιες Υπηρεσίες, αλλά αποτελούν λειτουργικό εξοπλισµό του κτιρίου επί του οποίου τοποθετούνται
και συνεπώς για την τοποθέτησή τους δεν απαιτείται άδεια δόµησης, ούτε έγκριση εργασιών µικρής κλίµακας, ούτε και προ 48 ωρών έγγραφη ενηµέρωση της αρµόδιας Υπηρεσίας Δόμησης.

 

Δείτε το έγγραφο