Πραξίλλειον

Δημοσιεύθηκε στις 1 Φεβρουαρίου 2017.

Απρίλιος- Ιούλιος 2016

Πραξίλλειον, Μαυρούλια 1 και Καλογεροπούλου, Κιάτο..

Άδεια δόμησης αλλαγής χρήσης, άδεια λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος.