Σπιτάκια

Ιανουάριος-Ιούνιος 2016.

 

Σπιτάκια, Ιωάννη Πολέμη 24, Κιάτο

Άδεια δόμησης αλλαγής χρήσης και προσθήκης, άδεια λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος.