Σπιτάκια

Δημοσιεύθηκε στις 1 Φεβρουαρίου 2017.

Ιανουάριος-Ιούνιος 2016.

 

Σπιτάκια, Ιωάννη Πολέμη 24, Κιάτο

Άδεια δόμησης αλλαγής χρήσης και προσθήκης, άδεια λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος.