Συχνές ερωτήσεις για τα αυθαίρετα

Δημοσιεύθηκε στις 11 Ιουνίου 2020.

Το barbeque, οι βρύσες, τα κλιματιστικά, η καμινάδα, τα σκαλιά πλέον δεν δηλώνονται με το Ν.4495/2017 ως αυθαίρετα;

Απάντηση: Σύμφωνα με τον νόμο 4495 δεν απαιτείται να εκδοθεί οικ. άδεια και άδεια μικρής κλίμακας. Το γεγονός ότι για κάποιες κατασκευές σύμφωνα με τον Ν.4495/2017 ΔΕΝ απαιτείται σήμερα άδεια ΔΕΝ δίνει «άφεση αμαρτιών» για ότι έχει γίνει προ εφαρμογής του. Επομένως, εάν ήταν απαραίτητη η έκδοση άδειας κατά το χρόνο κατασκευής τους θα πρέπει να θεωρηθούν ως αυθαίρετες και να τακτοποιηθούν σύμφωνα με το ότι ορίζει ο ν.4495/2017. Επομένως, εφόσον είναι προ 28.7.2011 και δύναται να υπαχθούν στο ν.4495/2017, το πρόστιμο για τις κατασκευές αυτές θα υπολογιστεί σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 100 του ν.4495/2017.