Κατηγορία: Τακτοποίηση Αυθαιρέτου

Παράταση τακτοποίησης αυθαιρέτων (Ν.4178)

24.6.2017 Παράταση στην προθεσμίας υπαγωγής του Ν4178 για την τακτοποίηση αυθαιρέτων κατασκευών σύμφωνα με το ΦΕΚ_2537_Β_21_7_2017. Καταληκτική ημερομηνία υπαγωγής ορίζεται η 23η Σεπτεμβρίου 2017.  

Παράταση τακτοποίησης αυθαιρέτων (Ν.4178)

8.6.2017 Παράταση στην προθεσμίας υπαγωγής του Ν4178 για την τακτοποίηση αυθαιρέτων κατασκευών σύμφωνα με το ΦΕΚ 1977/Β/7-6-2017. Καταληκτική ημερομηνία υπαγωγής ορίζεται η 23η Ιουλίου 2017. ΦΕΚ_1977/Β/7.6.2017