Παράταση Τακτοποίησης Αυθαιρέτων (Ν.4178)

Παράταση Προθεσμίας υπαγωγής στον Ν. 4178/2013 για 1 μήνα, μέχρι 8.6.2017.