Παράταση Τακτοποίησης Αυθαιρέτων (Ν.4178)

Δημοσιεύθηκε στις 10 Φεβρουαρίου 2017.

Παράταση Προθεσμίας υπαγωγής στον Ν. 4178/2013 για 1 μήνα, μέχρι 8.6.2017.