Κατηγορία: Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίου

Επισημάνσεις προγράμματος “εξ οικονόμηση κατ’ οίκον ΙΙ”

Δείτε μερικά κρίσιμα σημεία του προγράμματος «εξ οικονόμηση κατ΄οίκον ΙΙ» Ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας. Επιλέξιμες είναι οι παρεμβάσεις που πραγματοποιούνται μετά την έκδοση του ΠΕΑ της πρώτης ενεργειακής επιθεώρησης . Μέρος των παρεμβάσεων δύναται να πραγματοποιηθούν και πριν από την έκδοση της απόφασης υπαγωγής, με αποκλειστική ευθύνη του Ωφελούμενου. Κύρια κατοικία. Προκύπτει από τα στοιχεία της πλέον […]

Εξ οικονόμηση κατ’ οίκον ΙΙ

Υπεγράφη η σχετική απόφαση για την προκήρυξη του προγράμματος “εξ οικονόμηση κατ’ οίκον ΙΙ”, η οποία περιλαμβάνει και τον οδηγό εφαρμογής του. Βάσει αυτού, η δράση θα «ανοίξει» στις 28 Φεβρουαρίου 2018. Σύμφωνα με την ανακοίνωση προτεραιότητα δίνεται στην ένταξη οικογενειών με παιδιά (5% για κάθε ανήλικο μέλος – έως και 2 παιδιά) και νοικοκυριών […]

Εξ’ Οικονομώ ΙΙ – Γενικές προϋποθέσεις

Σύμφωνα με στοιχεία του έτους 2012, ο κτιριακός τομέας (οικιακός και τριτογενής) ευθύνεται για το 45% της συνολικής εγχώριας κατανάλωσης ενέργειας. Η ενεργειακή κατανάλωση που σχετίζεται με κτίρια ανέρχεται σε 7.751 Ktoe, ενώ η κατανάλωση του οικιακού τομέα αντιστοιχεί στο 29% της συνολικής ενεργειακής κατανάλωσης της χώρας (Ενεργειακό Ισοζύγιο έτους 2012). Οι κατοικίες αποτελούν έναν […]