Παράταση τακτοποίησης αυθαιρέτων (Ν.4178)

Δημοσιεύθηκε στις 24 Ιουλίου 2017.

24.6.2017

Παράταση στην προθεσμίας υπαγωγής του Ν4178 για την τακτοποίηση αυθαιρέτων κατασκευών σύμφωνα με το ΦΕΚ_2537_Β_21_7_2017.

Καταληκτική ημερομηνία υπαγωγής ορίζεται η 23η Σεπτεμβρίου 2017.