Θερμομόνωση και υγρομόνωση δώματος

Δημοσιεύθηκε στις 11 Μαΐου 2017.

Με την θερμομόνωση του δώματος, επιτυγχάνεται μείωση των θερμικών απωλειών του κτιρίου περίπου 30%, κάτι που συνεπάγεται μείωση του κόστους ψύξης το καλοκαίρι, θέρμανσης το χειμώνα.

Ταυτόχρονα γίνεται υγρομόνωση για την προστασία των θερμομονωτικών υλικών και του φέροντος οργανισμού.

Παρακολουθήστε την διαδικασία κατασκευής της,  στις παρακάτω φωτογραφίες.

Μετά από σχολαστικό πλύσιμο της πλάκας εφαρμόζεται ασφαλτικό υγρό σε 2 στρώσεις.

IM000063.JPG

Τοποθετείται η θερμομόνωση από εξηλασμένη πολυστερίνη πάχους  σύμφωνου με την ενεργειακή μελέτη.

IM000076.JPG

Διάστρωση σκυροδέματος  ειδικής σύνθεσης,  με ίνες πολυπροπυλενίου,  για την αντιμετώπιση των επιφανειακών ρωγμών λόγω συρρίκνωσης του σκυροδέματος και επίτευξη κλίσεων για την αποχέτευση των ομβρίων υδάτων.

IM000084.JPG
IM000085.JPG
IM000086.JPG
IM000623.JPG

Εκ νέου επάλειψη 2 στρώσεων ασφαλτικού υγρού.

IM000093.JPG
IM000090.JPG
IM000088.JPG

Εφαρμογή ασφαλτόπανου.