Πέντε ζητήματα εφαρμογής της πολεοδομικής νομοθεσίας που ζητούν λύση

Δημοσιεύθηκε στις 19 Δεκεμβρίου 2022.

Σε συνέχεια πλήθους εγγράφων Υπηρεσιών Δόμησης που απευθύνθηκαν προς το ΥΠΕΝ με τα οποία αναδείχθηκε πληθώρα προβλημάτων εφαρμογής της πολεοδομικής νομοθεσίας, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Μηχανικών Δημοσίων Υπαλλήλων Διπλωματούχων Ανωτάτων Σχολών (Π.Ο. Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ.), απέστειλε αίτημα συνάντησης με την ηγεσία του ΥΠΕΝ μέσω νέας επιστολής.

Στην επιστολή επισημαίνονται τα ζητήματα εφαρμογής της πολεοδομικής νομοθεσίας που ζητούν λύση, σχετικά με:

  • Την εφαρμογή της πολεοδομικής νομοθεσίας σε σχέση με το ΝΟΚ ’12 και τις ακυρωτικές δικαστικές αποφάσεις που αφορούν τα τελικά ύψη των νεοαναγειρόμενων οικοδομών
  • Τη χορήγηση βεβαίωσης όρων δόμησης μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του e- άδειες, η οποία απαιτείται για την έκδοση οικοδομικής άδειας χωρίς προέγκριση.
  • Την εφαρμογή της Υ.Α. (Αρ. ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/125394/4805) ΦΕΚ Β΄91/17-01- 22 περί καθορισμού του αντικειμένου ελέγχου των οικοδομικών αδειών και μελετών τους κατά το δειγματοληπτικό έλεγχο αδειών με βεβαίωση όρων δόμησης σε ποσοστό 30%
  • Την εφαρμογή της Υ.Α. (Αρ. ΥΠΕΝ/ΔΕΔΕΔΠ/125377/1667) ΦΕΚ Β΄ 6769/31-12-21 περί καθορισμού του αντικειμένου ελέγχου εντοπισμού κι επιβολής κυρώσεων αυθαιρέτων κατασκευών κατ’ εφαρμογή του άρθρου 86 του ν.4759/20, κατά το δειγματοληπτικό έλεγχο σε ποσοστό 30%
  • Την εφαρμογή του ν. 4954/9-7-22 σχετικά με: «..Κατ’ εξαίρεση, στους δήμους των Περιφερειών Αττικής, Βορείου Αιγαίου και Νοτίου Αιγαίου, όπου δεν υφίσταται Υπηρεσία Δόμησης, οι αρμοδιότητες αυτές ασκούνται από την Κ.Υ.ΔΟΜ. του Υ.ΠΕΝ, μετά την έναρξη λειτουργίας της….»

Διαβάστε παρακάτω το περιεχόμενο της επιστολής της Ομοσπονδίας:

Η Ομοσπονδία μας εκπροσωπεί 19 Πρωτοβάθμιες ΕΜΔΥΔΑΣ και 8.000 Διπλωματούχους Μηχανικούς που απασχολούνται στο σύνολο του Δημοσίου Τομέα (Υπουργεία, ΝΠΔΔ, ΟΤΑ Α’ και Β’ Βαθμού, Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, Ανεξάρτητες Αρχές).

Σε συνέχεια των πρόσφατων εγγράφων μας, (εδώ σχετικά) επανερχόμαστε και σας ζητούμε εκ νέου συνάντηση μαζί σας, διότι στην Ομοσπονδία μας κοινοποιήθηκαν το τελευταίο χρονικό διάστημα έγγραφα των Υ.ΔΟΜ που απευθύνονται σε εσάς κι αφορούν στην εφαρμογή της κείμενης πολεοδομικής νομοθεσίας. Όπως προκύπτει από τα αναγραφόμενα τους, υπάρχει πληθώρα ζητημάτων στα οποία χρήζουν άμεσων ενεργειών από μέρους σας σχετικά με:

  • Την εφαρμογή της πολεοδομικής νομοθεσίας σε σχέση με το ΝΟΚ ’12 και τις ακυρωτικές δικαστικές αποφάσεις που αφορούν τα τελικά ύψη των νεοαναγειρόμενων οικοδομών
  • Τη χορήγηση βεβαίωσης όρων δόμησης μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του e- άδειες, η οποία απαιτείται για την έκδοση οικοδομικής άδειας χωρίς προέγκριση.
  • Την εφαρμογή της Υ.Α. (Αρ. ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/125394/4805) ΦΕΚ Β΄91/17-01- 22 περί καθορισμού του αντικειμένου ελέγχου των οικοδομικών αδειών και μελετών τους κατά το δειγματοληπτικό έλεγχο αδειών με βεβαίωση όρων δόμησης σε ποσοστό 30%
  • Την εφαρμογή της Υ.Α. (Αρ. ΥΠΕΝ/ΔΕΔΕΔΠ/125377/1667) ΦΕΚ Β΄ 6769/31-12-21 περί καθορισμού του αντικειμένου ελέγχου εντοπισμού κι επιβολής κυρώσεων αυθαιρέτων κατασκευών κατ’ εφαρμογή του άρθρου 86 του ν.4759/20, κατά το δειγματοληπτικό έλεγχο σε ποσοστό 30%
  • Την εφαρμογή του ν. 4954/9-7-22 σχετικά με: «..Κατ’ εξαίρεση, στους δήμους των Περιφερειών Αττικής, Βορείου Αιγαίου και Νοτίου Αιγαίου, όπου δεν υφίσταται Υπηρεσία Δόμησης, οι αρμοδιότητες αυτές ασκούνται από την Κ.Υ.ΔΟΜ. του Υ.ΠΕΝ, μετά την έναρξη λειτουργίας της….»

Όλα τα παραπάνω έχουν δημιουργήσει αναπόφευκτα δυσλειτουργίες στις Υ.ΔΟΜ, με ενδεχόμενες αναφορές κατά των συναδέλφων μας κι έχουν προκαλέσει βίαια επεισόδια εναντίον τους (δείτε εδώ).

Επειδή θεωρούμε πως είναι κοινός μας στόχος η αποτελεσματική κι εύρυθμη λειτουργία των Υ.ΔΟΜ και της Κ.Υ.ΔΟΜ, σας ζητούμε να σας αναλύσουμε τις απόψεις μας επί των ανωτέρω στη συνάντηση που θα μας καθορίσετε.

Παρακαλούμε για την θετική απόκριση σας, είμαστε στη διάθεση σας για διευκρινήσεις κι επιφυλασσόμαστε παντός νομίμου δικαιώματος για τους συναδέλφους μας, εργαζόμενους στις Υ.ΔΟΜ.