Παράταση τακτοποίησης αυθαιρέτων (Ν.4178)

Δημοσιεύθηκε στις 8 Ιουνίου 2017.

8.6.2017

Παράταση στην προθεσμίας υπαγωγής του Ν4178 για την τακτοποίηση αυθαιρέτων κατασκευών σύμφωνα με το ΦΕΚ 1977/Β/7-6-2017.

Καταληκτική ημερομηνία υπαγωγής ορίζεται η 23η Ιουλίου 2017.

ΦΕΚ_1977/Β/7.6.2017