Διώροφο κτίριο με χρήση γραφείων και καταστήματος

Κατασκευή

Σε οικόπεδο πλάτους μόλις 6,50μ μελετήθηκε η δημιουργία κτιρίου με χρήση γραφείων στον Α’ όροφο και χώρου συνάθροισής κοινού στο ισόγειο.

Το κτίριο κατασκευάστηκε με εμφανές σκυρόδεμα, από πλανισμένη τάβλα 15cm, ποιότητα σκυροδέματος C20/25 ανεπίχριστο παραθαλάσσιο, με ειδικά πρόσμικτα στεγανοποίησης .
Αφού απομακρύνθηκε ο ξυλότυπος μετά την σκυροδέτηση, το τοιχεία περάστηκαν με υδροβολή και αφού στέγνωσαν με βερνίκι νανοτεχνολογίας δύο στρώσεων . Εντός των τοιχείων και των πλακών , πριν την σκυροδέτηση έχει περαστεί το μεγαλύτερο μέρος της ηλεκτρολογικής και υδραυλικής εγκατάστασης.

Για την κατασκευή του χρησιμοποιήθηκε σκυρόδεμα, οικοδομικός χάλυβας, αλουμίνιο, γυαλί, ξύλο. Εχει την υποδομή να γίνει ενεργειακά αυτόνομο κτίριο.

    ΕΡΓΟ

  • Διώροφο κτίριο με χρήση γραφείων και καταστήματος
  • ΘΕΣΗ

  • Αστέρη Κοβατζή 21, Κιάτο
  • ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ

  • 2016