Εδαφόπλακα ισογείου

Δημοσιεύθηκε στις 27 Ιανουαρίου 2017.

Η τοποθέτηση μόνωσης 5 cm κάτω από την εδαφόπλακα δίνει ένα ακόμα πλεονέκτημα θερμομόνωσης στην κατοικία.