Δικαιολογητικά

Δημοσιεύθηκε στις 24 Ιανουαρίου 2017.

Απαραίτητα δικαιολογητικά για την δήλωση ακινήτων στο Κτηματολόγιο:

 

  1. Τίτλος Ιδιοκτησίας (απλή φωτοτυπία)
  2. Πιστοποιητικό μεταγραφής (απλή φωτοτυπία)
  3. Τοπογραφικό διάγραμμα εφόσον αναφέρεται στον τίτλο ιδιοκτησίας (απλή φωτοτυπία)
  4. Αστυνομική Ταυτότητα ή διαβατήριο (απλή φωτοτυπία)
  5. Διεύθυνση και τηλέφωνο κατοικίας
  6. Έγγραφο στο οποίο φαίνεται ο ΑΦΜ (Λογαριασμός ΔΕΗ, taxis, κλπ)
  7. Γεωγραφικός εντοπισμός του ακινήτου

 

Κατά περίπτωση και ανάλογα το είδος του ακινήτου ίσως χρειαστούν επιπλέον δικαιολογητικά.

 

Το τέλος κτηματογράφησης είναι 35€ ανά δικαίωμα για τους κύριους χώρους και 20€ ανά δικαίωμα για τους βοηθητικούς με την προϋπόθεση ότι έχουν χιλιοστά επί του οικοπέδου.

 

Στις εκτός σχεδίου περιοχές το πάγιο τέλος ορίζεται το μέγιστο 2 δικαιώματα για όσα ακίνητα έχει ο δηλών στον ίδιο ΟΤ

Δικαιολογητικά

 

Έντυπο Δήλωσης