Πρόκειται για ένα έγγραφο με το οποίο ο μηχανικός δηλώνει υπεύθυνα τη μη ύπαρξη αυθαιρεσιών σε ένα ακίνητο ή οικόπεδο. Η δήλωση αυτή συνοδεύεται και από υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη.

Πότε απαιτείται και για πόσο ισχύει;

Εκδίδεται από μηχανικό εγγεγραμμένο στο ΤΕΕ και ισχύει για δύο μήνες από την ημερομηνία αυτοψίας του μηχανικού στο ακίνητο.

 

Σύμφωνα με τον νόμο 4495/2017, απαιτείται σε οποιαδήποτε περίπτωση αγοραπωλησίας ακινήτου ή οικοπέδου, γενικά σε κάθε σύσταση εμπράγματος δικαιώματος εν ζωή.

Εξαιρούνται περιπτώσεις αποδοχής κληρονομιάς, δωρεάς αιτίας θανάτου ή ενοικίασης.

Εαν ενδιαφέρεστε για κάποια υπηρεσία μας επικοινωνήστε μαζί μας?