Η στατική μελέτη μιας κατασκευής είναι μια ανεξάρτητη και αυτοτελής μελέτη, απαραίτητη για την ασφάλεια του φέροντα οργανισμού της.

Σε μια στατική μελέτη προσδιορίζονται τα εντατικά μεγέθη και οι παραμορφώσεις όλης της κατασκευής, διαστασιολογούνται και ελέγχονται τα μέλη του δομικού συστήματος σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς. Μια τέτοια μελέτη περιλαμβάνει το τεύχος εκπόνησης των υπολογισμών, τα σχέδια των ξυλοτύπων καθώς και των κατασκευαστικών λεπτομερειών. Επιπλέον συνοδεύεται από την εκτίμηση της προβλεπόμενης για την εκτέλεση του έργου δαπάνης.

 

Το τεχνικό μας γραφείο διαθέτει, πέρα από το απαραίτητο λογισμικό και την τεχνογνωσία, πολυετή εμπειρία στις στατικές μελέτες, που εξασφαλίζει μια ασφαλή και ρεαλιστική προσέγγιση της στατικότητας του φέροντα οργανισμού της κατασκευής. Είμαστε άρτια καταρτισμένοι όσο αφορά στους ισχύοντες αντισεισμικούς κανονισμούς, εθνικούς και ευρωπαϊκούς.

 

Επιτυγχάνουμε να πραγματοποιούμε στατικές μελέτες που σέβονται πρωτίστως την ασφάλεια της κατασκευής, εξασφαλίζοντας παράλληλα την μέγιστη εξοικονόμηση στην υλοποίηση του έργου. Οικονομοτεχνικές στατικές μελέτες από οπλισμένο σκυρόδεμα, ξύλο, μέταλλο, λιθοδομή ή σύμμικτη .

 

Το Τεχνικό Γραφείο Θοδωρή Μαρίνη έχει εκπονήσει πάνω από δύο χιλιάδες (2.000) στατικές μελέτες από το 1998 μέχρι σήμερα.

 

Για αναλυτικότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας και θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.

Εαν ενδιαφέρεστε για κάποια υπηρεσία μας επικοινωνήστε μαζί μας?