Μνημείο στο Γελήνι

Στατική Μελέτη

Βουδιστική Στούπα, Θρησκευτικό Μνημείο

    ΘΕΣΗ

  • Γελήνι Κορινθίας
  • ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ

  • 2003