Κέντρο Φροντιστηριακής Εκπαίδευσης ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ

Ανακαίνιση, Στατική Μελέτη

Έργο: Κέντρο Φροντιστηριακής Εκπαίδευσης ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ

Θέση: Καραμανλή 19 και Κροκιδά Ξυλόκαστρο

Χρόνος κατασκευής: Μάιος-Ιούνιος 2022

Διάρκεια κατασκευής: 35 μέρες.

Ανακαίνιση και διαμόρφωση διωρόφου κτιρίου για χρήση φροντιστηρίων.

    ΕΡΓΟ

  • Κέντρο Φροντιστηριακής Εκπαίδευσης ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ
  • ΘΕΣΗ

  • Καραμανλή 19 και Κροκιδά Ξυλόκαστρο
  • ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ

  • Μάιος-Ιούνιος 2022