Ειδικό κτίριο

Κατασκευή

«Φάρμες» για την ασφαλή αποθήκευση δεξαμενών οινοπνεύματος.

Επάνω στην εικονιζόμενη θα στηριχθούν 8 μεταλλικές δεξαμενές αποθήκευσης υγρού, διαμέτρου 4,00μ , ύψους 11,00μ χωρητικότητας 125κ.μ. έκαστη. Συνολικό βάρος που θα κληθεί να μεταφέρει είναι 800tn περίπου.

Η επιλογή του συγκεκριμένου τύπου θεμελίωσης- radier ύψους 1,00μ-κρίθηκε απαραίτητη αφενός για την ομοιόμορφη κατανομή του φορτίου στο έδαφος αφετέρου για την ελαχιστοποίηση καθιζήσεων.

    ΕΡΓΟ

  • ΙΣΟΓΕΙΕΣ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΟΣ
  • ΘΕΣΗ

  • ’ΑΡΚΟΥΔΑ’’ ΔΔ ΜΟΥΛΚΙΟΥ (εκτός σχεδίου) ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ