Σε νέο ενιαίο μητρώο όλοι οι ανελκυστήρες

Στο σχέδιο νόμου του υπουργείου Ανάπτυξης, με τίτλο «Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου Αγοράς, διατάξεις για την ανάπτυξη, την έρευνα και την καινοτομία», το οποίο τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση προβλέπεται ότι:

Συστήνεται στη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας, Ενιαίο Μητρώο Ανελκυστήρων στο οποίο καταχωρούνται όλοι οι εγκατεστημένοι ανελκυστήρες, ανεξαρτήτως του έτους κατασκευής ή εγκατάστασής τους με αίτηση του ιδιοκτήτη ή του διαχειριστή ή του νόμιμου εκπροσώπου τους. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης καθορίζονται ο τρόπος συγκρότησης και τήρησης του εν λόγω Μητρώου.

Παράλληλα σταματά η επιβολή των «τσουχτερών» προστίμων τα οποία είναι 6.000 ευρώ στο συντηρητή και 1.500 ευρώ στο διαχειριστή του κτιρίου για τις περιπτώσεις που έχουν παρέλθει οι προθεσμίες για τις περιοδικές επιθεωρήσεις, τις εργασίες συντήρησης η και αντικατάστασης του ανελκυστήρα. Πρόστιμα τα οποία αφορούν σε μεγάλο αριθμό υποθέσεων καθώς επιβάλλονται τα τελευταία χρόνια από τις αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης. Δεν προβλέπεται πάντως μέχρι τώρα κάποια ρύθμιση για τα πρόστιμα που ή έχουν επιβληθεί και φαίνεται ότι είναι θέμα προς διευθέτηση.

Τα πρόστιμα θα αρχίσουν να καταλογίζονται εκ νέου με βάση την νέα υπουργική, που θα εκδοθεί σε συνέχεια της ψήφισης της νομοθετικής ρύθμισης στη Βουλή για την ενεργοποίηση του νέου Ενιαίου Μητρώου Ανελκυστήρων, που συστήνεται στη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας.

Στο μεταξύ μέχρι τη δημιουργία του νέου Ενιαίου Μητρώου Ανελκυστήρων συνεχίζει να ισχύει η ρύθμιση σύμφωνα με την οποία στις Διευθύνσεις Ανάπτυξης των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων τηρείται αρχείο ανελκυστήρων, το οποίο αποτελείται από το μητρώο και τα προβλεπόμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά των εγκατεστημένων ανελκυστήρων

Παράλληλα με τη νέα νομοθετική ρύθμιση ο υπεύθυνος συντηρητής απαλλάσσεται ευθυνών για τη μη τήρηση, εκ μέρους του ιδιοκτήτη ή του διαχειριστή πολυκατοικίας των υποχρεώσεων που προβλέπονται για τους ανελκυστήρες.

Πηγή: ecopress.gr