Ποια είναι η ισχύ των οικοδομικών αδειών;

Ανάλογα με την κατηγορία ισχύουν τα εξής:
  • Η προέγκριση οικοδομικής άδειας για κτίρια ισχύει για ένα (1) έτος, ενώ για κτίρια συνολικής επιφανείας άνω των πέντε χιλιάδων (5000) τ.μ. ισχύει για δύο (2) έτη.
  • Η οικοδομική άδεια κτιρίου ισχύει για τέσσερα (4) έτη από τη χορήγησή της.
  • Ειδικά για μεγάλα κτίρια με συνολική επιφάνεια μεγαλύτερη των πέντε χιλιάδων (5.000) τετραγωνικών μέτρων ισχύει για έξι (6) έτη.
  • Οι άδειες κατεδαφίσεων, εκσκαφών, επιχώσεων, διαμορφώσεων και κοπής δέντρων ισχύουν για ένα (1) έτος από τη χορήγησή τους.
  • Οι άδειες νομιμοποίησης αυθαίρετων κατασκευών, στις οποίες δεν προβλέπεται η εκτέλεση οικοδομικών εργασιών τους, ισχύουν χωρίς χρονικό περιορισμό.
  • Η άδεια εργασιών μικρής κλίμακας, ισχύει για ένα (1) έτος από τη χορήγησή της.