Περιοχές κτηματογράφησης Νομού Κορινθίας

Δημοσιεύθηκε στις 14 Δεκεμβρίου 2018.

Την Δευτέρα 17 Δεκεμβρίου 2018 ξεκινά η συλλογή δηλώσεων σε αυτές τις Περιοχές του Νομού Κορινθίας.

Η προθεσμία για την υποβολή δηλώσεων για τις περιοχές λήγει στις 18 Μαρτίου 2019 για τους κατοίκους της ημεδαπής και στις 18 Ιουνίου 2019 για τους κατοίκους της αλλοδαπής και το Ελληνικό Δημόσιο.