Νέα ΚΥΑ με τα έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας

Δημοσιεύθηκε στις 16 Ιουλίου 2021.

Διαβάστε την Κοινή Υπουργική Απόφαση με τα νέα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ/3117/Β-16.7.2021.

Κατεβάστε το   ΦΕΚ_3117_Β_16.7.2021.