Μέχρι 30 Σεπτεμβρίου συνεχίζονται οι μεταβιβάσεις ακινήτων χωρίς την υποχρέωση για ταυτότητα κτιρίου

Δημοσιεύθηκε στις 9 Ιουλίου 2021.

Από την 1η Φεβρουαρίου 2021 τέθηκε σε εφαρμογή η ηλεκτρονική ταυτότητα του κτιρίου. Η ταυτότητα κτιρίου είναι φάκελος στον οποίο καταγράφονται όλα τα στοιχεία του ακινήτου και είναι υποχρεωτική για κάθε νέο κτίριο καθώς επίσης για κάθε μεταβίβαση ακινήτου καθώς και για την οριστικοποίηση της τακτοποίησης των αυθαιρέτων κατασκευών.

Είναι γεγονός όμως, ότι η συγκέντρωση των απαιτούμενων στοιχείων (σχεδίων, κανονισμών λειτουργίας, συμβολαίων κλπ) είναι μία δύσκολη διαδικασία εν μέσω της πανδημίας, αφού οι αρμόδιες υπηρεσίες που είναι οι: Πολεοδομίες, τα Υποθηκοφυλακεία και τα κτηματολογικά γραφεία υπολειτουργούν. Γι’ αυτό και η κυβέρνηση έδωσε το δικαίωμα, δυνητικά για όσους το επιθυμούν, να προχωρούν στη σύνταξη συμβολαίων μέχρι τις 30 Ιουνίου 2021, χωρίς της απαίτηση της Ταυτότητας Κτιρίου, αλλά με την κατάθεση βεβαίωσης νομιμότητας από μηχανικό ο οποίος θα δηλώνει ως ημερομηνία αυτοψίας την 31/01/2021. Έτσι πολλοί ήταν οι πολίτες, κυρίως αυτοί που σκέφτονται να κάνουν γονική παροχή στα παιδιά τους, που έτρεξαν να προλάβουν τη σύνταξη συμβολαίων και να αποφύγουν την επιβάρυνση που επιφέρει η ηλεκτρονική ταυτότητα του κτιρίου καθώς επίσης να γλιτώσουν από τις νέες αυξημένες σε κάποιες περιοχές αντικειμενικές αξίες, που θα ισχύσουν από 1ης Ιανουαρίου 2021. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα τον Ιούνιο να υπάρχει συσσώρευση εργασίας σε Συμβολαιογράφους, Εφορίες, Πολεοδομίες και Δήμους, με αποτέλεσμα να μην προλάβουν να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες σύνταξης συμβολαίων χωρίς τη Ταυτότητα Κτιρίου.

Ήδη ο σύλλογος Συμβολαιογράφων Ελλάδας με επιστολή του στα μέλη του υπενθυμίζει ότι με τα σημερινά δεδομένα η νομοθεσία προβλέπει ότι, από την 1η Ιουλίου 2021, για να πραγματοποιηθεί οποιαδήποτε δικαιοπραξία, θα πρέπει πρώτα να έχει εκδοθεί η Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου.

Κατόπιν πιέσεων, το Υπουργείο Περιβάλλοντος ανακοίνωσε ότι με νομοθετική ρύθμιση που θα καταθέσει άμεσα, θα δοθεί 3μηνη παράταση ισχύος βεβαίωσης αυτοψίας μηχανικού, έως και τις 30/09/2021, ώστε όσες διαδικασίες μεταβίβασης ακινήτων – ή άλλες πράξεις- βρίσκονται σε εξέλιξη, να μπορέσουν να ολοκληρωθούν ομαλά.

Διαβάστε σχετικά: Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου