Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε οργανωμένες ιδιωτικές και μη παραλίες

Στις πάσης φύσεως επιχειρήσεις, που εκμεταλλεύονται παραλίες, οι διοικήσεις τους οφείλουν να διασφαλίζουν την τήρηση των ακόλουθων αποστάσεων:
Για τις επιχειρήσεις που εκμεταλλεύονται παραλίες ( ΚΑΔ 93.29.11.00 ), τις υπηρεσίες εκμετάλλευσης θαλάσσιων λουτρών ( ΚΑΔ 93.29.11.02), τις υπηρεσίες μίσθωσης ομπρελών και καθισμάτων παραλιών (πλαζ) (ΚΑΔ 93.29.11.05) , ο μέγιστος αριθμός πελατών είναι τα 40 άτομα ανά 1.000τ.μ.
– Ως ελάχιστη απόσταση μεταξύ των αξόνων των ομπρελών ορίζεται το μήκος των τεσσάρων (4) μέτρων, διασφαλίζοντας παράλληλα ως προς τις ανοιχτές ομπρέλες κατ’ ελάχιστο απόσταση ενός (1) μέτρου μεταξύ των περιμέτρων των σκιάστρων τους.
– Ορίζεται μέγιστος αριθμός δύο (2) ξαπλωστρών ανά ομπρέλα, με εξαίρεση την περίπτωση οικογενειών με ανήλικα τέκνα.
– Ελάχιστη απόσταση μεταξύ των ξαπλωστρών που βρίσκονται κάτω από διαφορετικές ομπρέλες ορίζεται το ενάμιση (1,5) μέτρο.