Μπορώ να κερδίσω 50% του προστίμου της νομιμοποίησης του αυθαιρέτου.

Σύμφωνα με το άρθρο 102 του νόμου 4095/2017, το πρόστιμο μειώνεται από 30% έως και 50%, αν για την υπαγωγή αυθαίρετων κατασκευών και χρήσεων ολοκληρωθούν εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης με βάση μελέτη αρμόδιου μηχανικού. Μάλιστα σε όποιον υπαχθεί άμεσα στο νέο Νόμο εκτός από την έκπτωση του 50% θα υπάρχει επιπλέον έκπτωση 20%.

Ο νόμος ισχύει για όλα τα αυθαίρετα Κύριας Χρήσης, είτε είναι κατοικία, είτε γραφείο, ξενοδοχείο, κατάστημα, βιοτεχνία κλπ.

Υπάρχει όμως διαφορετική έκπτωση ανάλογα με το μέγεθος του αυθαιρέτου:

α) πενήντα τοις εκατό (50%) για υπερβάσεις έως 250 τ.μ. για χρήση κατοικίας,

β) τριάντα τοις εκατό (30%) για υπερβάσεις άνω των 250 τ.μ. για χρήση κατοικίας,

γ) πενήντα τοις εκατό (50%) για υπερβάσεις έως 500 τ.μ. για άλλες χρήσεις πλην κατοικίας,

δ) τριάντα τοις εκατό (30%) για υπερβάσεις άνω των 500 τ.μ. για άλλες χρήσεις πλην κατοικίας

Για τις εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης θα πρέπει το ακίνητό σας να έχει κατασκευαστεί προ του έτους 2003 ή σε περίπτωση λιθόκτιστου κτίσματος να έχει κατασκευαστεί προ της 28.07.2011. Επίσης ο ιδιοκτήτης του ακινήτου δε θα πρέπει να έχει λάβει επιδότηση για το ίδιο ακίνητο από άλλο πρόγραμμα για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του.

Δηλαδή σε μια κατοικία που έχει υπαχθεί στο «Εξοικονομώ», απαγορεύεται να γίνει συμψηφισμός με τον Ν. 4095/2017.

Οι δαπάνες που μπορούν να καλυφθούν είναι: α) δαπάνες για αγορά υλικών, εξοπλισμού (π.χ. φωτοβολταϊκό σύστημα), πρόσθετες εργασίες ολοκλήρωσης των παρεμβάσεων που σχετίζονται με την υλοποίησή τους (π.χ. αποξήλωση, αποκατάσταση, σκαλωσιά), καθώς και το κόστος για την διενέργεια των δύο ενεργειακών επιθεωρήσεων που απαιτούνται. Στις παραπάνω δαπάνες δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. Τα ανώτατα όρια των δαπανών ανά κατηγορία δαπάνης θα είναι ίδια με αυτά που θα ισχύσουν στο προγράμματος «Εξοικονομώ Κατ Οίκον 2017».

Γενικά οι παρεμβάσεις θα αφορούν :

  1.  στην αντικατάσταση των κουφωμάτων
  2.  στην τοποθέτηση συστημάτων σκίασης
  3.  στη θερμομόνωση του κελύφους του κτιρίου
  4.  στην αντικατάσταση του καυστήρα ή του λέβητα
  5.  στην τοποθέτηση ηλιακών συστημάτων στο κέλυφος του κτιρίου
  6. στα συστήματα θέρμανσης, ψύξης, κλιματισμού και παροχής ζεστού νερού χρήσης.

Σύμφωνα με το νέο νόμο, θα πρέπει να βγει η απόφαση του Υπουργού, που θα καθορίζει ακριβώς, τις εργασίες, τα ποσά και όλα τα σχετικά θέματα, σύμφωνα με τις ελάχιστες απαιτήσεις του Αναθεωρημένου Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ), που είναι σε Ισχύ από τον Ιούλιο του 2017.

Σύμφωνα με το Υπουργείο Περιβάλλοντος, άμεσα θα εκδοθεί και η σχετική απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, που θα προσδιορίζει με λεπτομέρειες κάθε θέμα για την εφαρμογή αυτής της διάταξης.