Υποχρεωτική η νομιμότητα του κτιρίου στα νέα μισθωτήρια

Με το άρθρο 82 παρ. β του Νόμου 4495, δεν επιτρέπεται η μίσθωση και παραχώρηση ακινήτων στα οποία έχει εκτελεστεί αυθαίρετη κατασκευή ή έχει εγκατασταθεί αυθαίρετη αλλαγή χρήση.