Αυθαίρετα – 30 Σεπτεμβρίου 2020

  • Τι συμβαίνει στις 30 Σεπτεμβρίου?

Η 30η Σεπτεμβρίου είναι  η τελευταία (?) προθεσμία για την τακτοποίηση των αυθαιρέτων της κατηγορίας 5.

  • Τι σημαίνει κατηγορία 5?

Είναι κτίρια με πολύ σοβαρές αυθαιρεσίες.

  • Ποιες είναι οι πολύ σοβαρές αυθαιρεσίες?

Οι πολύ σοβαρές αυθαιρεσίες αφορούν σε υπέρβαση τουλάχιστον κατά 40% στην κάλυψη και στη δόμηση ή καθ΄ύψος πάνω από 20%, κτίρια που δεν έχει εκδοθεί οικοδομική άδεια κλπ.

  • Θα μπορώ να τακτοποιήσω του αυθαίρετό μου, αν δεν έχει πολύ σοβαρές αυθαιρεσίες, μετά από τις 30/9?

Ισχύει κανονικά η διαδικασία της νομιμοποίησης  και οι ιδιοκτήτες τους θα μπορούν να τα τακτοποιούν και μετά τις 30 Σεπτεμβρίου, με καταληκτική ημερομηνία την 31η Μαρτίου 2026, καταβάλλοντας προσαυξημένα ποσά τακτοποίησης κατά 20% για το πρώτο έτος καθυστέρησης και επιπλέον 5% για κάθε έναν χρόνο καθυστέρησης.

 

19 Σεπτεμβρίου 2020