Κατασκευή κτιρίου με Αυτεπιστασία ή με Εργολαβία;

Ένα ζήτημα που απασχολεί κυρίως ιδιώτες, οι οποίοι επιθυμούν να κτίσουν, είναι ο τρόπος που θα το κάνουν. Να επιλέξουν αυτεπιστασία (να τα αναλάβουν όλα μόνοι τους) ή εργολαβία (να συνεργασθούν με μία τεχνική εταιρία / ένα οργανωμένο τεχνικό γραφείο);

Παρακάτω παραθέτονται συνοπτικά μερικά σημεία και των 2 επιλογών:

Αυτεπιστασία

Είναι ο πιο διαδεδομένος τρόπος για την κατασκευή μικρών ιδιωτικών έργων (μονοκατοικίες κλπ.), όπου ο ιδιοκτήτης- εργοδότης είναι ο συντονιστής της όλης διαδικασίας.

Πιο συγκεκριμένα, ο ιδιοκτήτης πρέπει:

 • Να επιλέξει τους τεχνίτες με τους οποίους θα συνεργασθεί για κάθε εργασία. Συνήθως παίζει ρόλο η εντοπιότητα, πιθανόν η συγγένεια/φιλία και τέλος η τιμή.
 • Να κάνει μία έρευνα αγοράς για τα συνήθη υλικά (μπετά, σίδερα, πλακάκια,  θέρμανση κλπ.) και να πάρει οικονομικές προσφορές.
 • Να συντάξει τα ιδιωτικά συμφωνητικά για κάθε συνεργασία.
 • Η εμπιστοσύνη και η εμπειρία είναι πολύ σημαντικά, προκειμένου να δομηθεί μία σωστή σχέση συνεργασίας, αλλά ας υπάρχει και γραπτώς. Δυστυχώς στην πράξη δεν γίνεται αυτό, για πολλούς και υποκειμενικούς λόγους.

Θα πρέπει:

 • Να φέρει σε επαφή, σε περίπτωση που χρειαστεί, κάθε συνεργείο με τον επιβλέποντα μηχανικό.
 • Να καθορίσει το χρόνο αποπεράτωσης του έργου, ο οποίος είναι σε άμεση συνάρτηση με τα οικονομικά του αλλά και τον τρόπο πληρωμής.
 • Να παρακολουθεί καθημερινά τα μεροκάματα, την πρόοδο των εργασιών και τις ποσότητες των υλικών που καταφθάνουν στο εργοτάξιο.
 • Να συντάσσει τις καταστάσεις του ΙΚΑ σε μηνιαία βάση, να ελέγχει τον πραγματικό αριθμό ημερομισθίων και να συναλλάσσεται με την υπηρεσία.
 • Να επιμετρά τις εργασίες, τα υλικά, να συντάσσει τις πιστοποιήσεις και να πληρώνει.
 • Να αντιμετωπίζει τα τεχνικά προβλήματα τα οποία προκύπτουν κατά τη διάρκεια της κατασκευής.
 • Να τηρεί πιστά τον προϋπολογισμό του έργου,σε κάθε φάση και ανά πάσα στιγμή.

Εργολαβία

Η  εργολαβία,  συνηθίζεται σε πιο σύνθετα έργα, αλλά τα τελευταία χρόνια και σε συνηθισμένου όγκου κατασκευές (μονοκατοικίες, μικρά επαγγελματικά κτίρια κλπ.).

Όταν ο ιδιώτης στρέφεται σε αυτή τη λύση, συνήθως αναζητά κάποιο τεχνικό γραφείο ή τεχνική εταιρεία για να αναλάβει  όλες τις εργασίες – σύστημα «με το κλειδί στο χέρι».

Τί πρέπει όμως να ζητήσει ο πελάτης και τί να περιμένει από ένα οργανωμένο γραφείο, το οποίο θα είναι ο «γενικός εργολάβος»;

 • Κατ’αρχάς, προσωπική εξυπηρέτηση και συνεννόηση με τον επικεφαλής της οργάνωσης, της κατασκευής και του αποτελέσματος. Ακόμη και στην περίπτωση που υπάρχει ολόκληρη ομάδα από διάφορες ειδικότητες που συμμετέχουν στην υλοποίηση, ο πελάτης θα πρέπει να συνομιλεί με ένα άτομο, το οποίο εμπιστεύεται. Εάν συνομιλεί με διαφορετικό πρόσωπο κάθε φορά (μηχανολόγο, εργοδηγό κλπ.), τότε ουσιαστικά δεν αλλάζει κάτι από τη διαδικασία της αυτεπιστασίας.
 • Στη συνέχεια, σωστή εφαρμογή των μελετών και ευελιξία εύρεσης λύσεων στο επιθυμητό κόστος.
 • Την πλήρη οργάνωση των συνεργείων, την προμήθεια των υλικών αλλά και την υπευθυνότητα ώστε να γίνονται οι εργασίες τη σωστή χρονική στιγμή.
 • Τη συναλλαγή με τις δημόσιες υπηρεσίες και το Ι.Κ.Α, χωρίς την παρεμβολή του ίδιου του πελάτη.
 • Την Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων, ένα κείμενο όπου αναλύονται όλες οι φάσεις κατασκευής, με όση λεπτομέρεια απαιτείται.

Αναθέτοντας μια κατασκευή  σε μία τεχνική εταιρεία ή ένα τεχνικό γραφείο, κερδίζετε:

√  Επαγγελματικό έλεγχο, οργάνωση, εγγύηση και οικονομία
√  Πολύτιμο χρόνο
√  Λιγότερο άγχος
√  Αυτό που θέλετε, όπως και αν το θέλετε

Σχετικά με το κόστος:

Το κόστος των υλικών και των συνεργείων που χρησιμοποιεί ο κατασκευαστής είναι σίγουρα μικρότερο από αυτό ενός ιδιώτη. Στον αντίποδα, το κόστος που επιβαρύνεται ο ιδιώτης για την οργάνωση, την παρακολούθηση, τον έλεγχο και τον συντονισμό της κατασκευής, το «γλυτώνει» στην περίπτωση της μεθόδου της «αυτεπιστασίας», αλλά φυσικά  αντισταθμίζεται από όλα τα πλεονεκτήματα που αναφέραμε παραπάνω και από το μειωμένο κόστος κατασκευής.