Αποσύνδεση διαμερίσματος από το δίκτυο κεντρικής θέρμανσης πολυκατοικίας.

Σύμφωνα με τον Ν4495, άρθρο 127, οι ιδιοκτήτες διαμερισμάτων μπορούν πλέον να αποφασίσουν κατά πλειοψηφία (50% συν ένα), ακόμη και αν ορίζει διαφορετικά ο κανονισμός της πολυκατοικίας, να αλλάξουν το υπάρχον σύστημα κεντρικής θέρμανσης και να το αντικαταστήσουν με νέο που θα βελτιώνει την ενεργειακή αποδοτικότητα.

Με την ίδια πλειοψηφία, ακόμη και αν υπάρχει άλλη πρόβλεψη στον κανονισμό, παρέχεται το δικαίωμα και σε έναν ιδιοκτήτη να αυτονομήσει το διαμέρισμά του από το σύστημα κεντρικής θέρμανσης μιας πολυκατοικίας, έχει όμως την υποχρέωση να μετακινήσει με δικά του έξοδα τους σωλήνες της κεντρικής θέρμανσης που διέρχονται από το διαμέρισμά του.

Επιπλέον, οφείλει να συμμετέχει στις δαπάνες συντήρησης του συστήματος κεντρικής θέρμανσης καθώς και στα έκτακτα έξοδα, εκτός και αν τον απαλλάξει η γενική συνέλευση.

Πρόκειται για μία σημαντική παρέμβαση που θα διευκολύνει την καθημερινότητα  νοικοκυριών και θα λύσει προβλήματα πολλών ετών.